Side Globe

Side Navigator

Side Navigator

Side Email

Side Bottom

VÀI HÀNG VỀ TỔ CHỨC
MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH 

Cho tới thập niên 1990, những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục gia tăng trầm trọng và việc hình thành một chiến tuyến thống nhất trở nên cần thiết.  Tháng 11 năm 1997, một hội nghị quốc tế của các nhà họat động nhân quyền Việt Nam đã được triệu tập tại Santa Ana, California để hình thành một liên minh với các mục tiêu sau đây:

·         Gia tăng hiệu năng của các họat động nhân quyền của người Việt trên thế giới.

·         Gia tăng sự nhận thức của quần chúng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam;

·         Tạo sự liên đới rộng rãi với các tổ chức nhân quyền quốc tế, các cơ quan truyền thông, và các chính phủ yêu chuộng Tự do.

 

 

NHIỆM VỤ 

Cổ võ nhân quyền, các quyền tự do dân sự và tất cả các quyền tự do căn bản khác cho tất cả các công dân Việt Nam như được quy định bởi Liên Hiệp Quốc trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế tiếp theo về nhân quyền.

  

CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN 

Trong 20 năm qua, MLNQVN đã khởi xướng và tiến hành một số hoạt động trong các lãnh vực sau:

Thông tin – Giáo dục

ü       Ấn  hành Bản Tin Nhân Quyền.

ü       Thiết lập một trang mạng Internet để phổ biến tin tức http://www.vietnamhumanrights.net/

ü       Phiên dịch và xuất bản bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền, các tài liệu, và sáng tác về nhân quyền  để phổ biến ở Việt Nam và hải ngọai.

ü       Tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị về nhân quyền tại Montréal (Canada), Sydney (Úc Châu), Munich (Đức), Paris (Pháp), và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

ü       Công bố Báo cáo Nhân Quyền hàng năm kể từ 2009.

Quốc tế vận

ü       Hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số quốc gia.

ü       Tham dự  Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Thượng Viện Hoa Kỳ mỗi năm kể từ năm 1998.

ü       Hội kiến với các giới chức lập pháp và hành pháp của một số quốc gia để vận động nhân quyền cho Việt Nam, như với Tổng Thống George W. Bush và Phó TT Dick Cheney tại Tòa Bạch Ốc (29.5.2007), với Ông Geoffrey Harris, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Liên Âu (6.5.2008)…

ü       Tham dự  nhiều hội nghị quốc tế về nhân quyền, như Diễn Đàn Thiên Niên Kỷ năm 2000 của Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hội Nghị Quốc Tế về Nhân Quyền năm 2001 tại Hòa Lan, Hội Nghị Thế Giới cho việc Dân Chủ Hóa năm 2005 tại Á Châu (Đài Bắc, Đài Loan), và Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Giáo dục Nhân quyền (Kraków, Ba Lan 2012)…

Yểm trợ quốc nội

ü       Thành lập và trao tặng Giải Thưởng Nhân Quyền Việt Nam  hàng năm cho các nhà họat động xuất sắc trong lãnh vực nhân quyền tại Việt Nam kể từ năm 2002.

ü     Hợp tác với Hội Tương Trợ  Việt-Pháp và Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới để trao Giải Phóng Viên Vĩa Hè cho các nhà hoạt động trong lãnh vực truyển thông đại chúng tại Việt nam.

 ü     Trợ giúp về tài chánh và y tế cho các nhà họat động nhân quyền gặp khó khăn.

 

GIẢI THƯỞNG ĐÃ NHẬN 

Giải Tinh Thần Thiên An Môn 2017 (Tiananmen Spirit Award) của Tổ chức Visual Artists Guild.

 

KÊU GỌI YỂM TRỢ 

Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân kêt hợp với MLNQVN trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. MLNQVN được Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức miễn thuế theo khoản 501(c)(3) của Luật Thuế; vì thế mọi đóng góp đều được miễn thuế trong mức độ được luật cho phép.  Xin gởi ngân phiếu về:

Vietnam Human Rights Network

15030 Goldenwest Cir. # 10293
Westminster, CA 92685

U.S.A.

hoặc dùng Paypal  Xin bấm vào đây:

  

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC


Vietnam Human Rights Network

15030 Goldenwest Cir. # 10293
Westminster, CA 92685U.S.A.
Tel.: (714) 988-6448 / (714) 823-3784 

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 


*

*     *

Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền nhiệm khóa 2017-2019


Đại Hội MLNQVN kỳ 13 đã tín nhiệm và phê chuẩn thành phần nhân sự của các cơ cấu tổ chức của MLNQ, nhiệm kỳ 2017-2019 như sau:

 

Ban Phối Hợp

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Kim Bình

Các Phó Trưởng Ban:

Ông Ngô Văn Hiếu Phó trưởng ban phụ trách Phát Triển,
Ông Nguyễn Hòa Hiệp Phó trưởng ban Nội Vụ,
Bà Jackie Bông Wright: Phó trưởng ban Ngoại Vụ

 

Tổng Thư Ký: Bà Đỗ Thị Thuấn

Thủ Quỹ: Bà Tâm An 

 

Ban Giám Sát

Trưởng Ban:  Ông Đỗ Anh Tài

Thành Viên:  BS Nguyễn Văn Đức và TS Cao Văn Hở

Ban Cố Vấn

GS Nguyễn Thanh Trang

TS Lê Minh Nguyên

TS Nguyễn Bá Tùng

TS Nguyễn Bá Lộc

Đại Diện Vùng

Pháp: Bà Quản Mỹ Lan

Texas: Bà Nguyễn Thị Hồng Liên

Bắc California: Ông Huỳnh Lương Thiện

Virginia: Bà Jackie Bông Wright

 

Florida: Ông Chu Bá Yến

 

Ủy Viên

Tôn Giáo: Ông Nguyễn Chính Kết

Thông Tin Quốc Nội: Nguyên Dung

Báo Chí Bắc California: Ông Huỳnh Lương Thiện

Các Tổ Chức Phi Chính Phủ: Ông Ngô Văn Hiếu

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]