Side Globe

Side Navigator

Side Navigator

Side Email

Side Bottom

VÀI HÀNG VỀ TỔ CHỨC
MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 

BỐI CẢNH HÌNH THÀNH 

Cho tới thập niên 1990, những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục gia tăng trầm trọng và việc hình thành một chiến tuyến thống nhất trở nên cần thiết.  Tháng 11 năm 1997, một hội nghị quốc tế của các nhà họat động nhân quyền Việt Nam đã được triệu tập tại Santa Ana, California để hình thành một liên minh với các mục tiêu sau đây:

·         Gia tăng hiệu năng của các họat động nhân quyền của người Việt trên thế giới bằng cách tạo điều kiện dễ dàng cho sự phối hợp giữa các nhà họat động và các tổ chức;

·         Gia tăng sự nhận thức của quần chúng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam;

·         Tạo sự liên đới rộng rãi với các tổ chức nhân quyền quốc tế, các cơ quan truyền thông, và các chính phủ yêu chuộng Tự do.

 

 

NHIỆM VỤ 

Cổ võ nhân quyền, các quyền tự do dân sự và tất cả các quyền tự do căn bản khác cho tất cả các công dân Việt Nam như được quy định bởi Liên Hiệp Quốc trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế tiếp theo về nhân quyền.

 

  

CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN 

Hoạt động của MLNQVN nhằm 3 lãnh vực chính:

Thông tin – Giáo dục

ü       Ấn  hành Bản Tin Nhân Quyền.

ü       Thiết lập một trang mạng Internet để phổ biến tin tức http://www.vietnamhumanrights.net/

ü       Phiên dịch và xuất bản bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền, các tài liệu, và sáng tác về nhân quyền  để phổ biến ở Việt Nam và hải ngọai.

ü       Tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị về nhân quyền tại Montréal (Canada), Sydney (Úc Châu), Munich (Đức), Paris (Pháp), và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

ü       Công bố Báo cáo Nhân Quyền hàng năm kể từ 2009.

Quốc tế vận

ü       Hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số quốc gia.

ü       Tham dự  Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Thượng Viện Hoa Kỳ mỗi năm kể từ năm 1998.

ü       Hội kiến với các giới chức lập pháp và hành pháp của một số quốc gia để vận động nhân quyền cho Việt Nam, như với Tổng Thống George W. Bush và Phó TT Dick Cheney tại Tòa Bạch Ốc (29.5.2007), với Ông Geoffrey Harris, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Liên Âu (6.5.2008)…

ü       Tham dự  nhiều hội nghị quốc tế về nhân quyền, như Diễn Đàn Thiên Niên Kỷ năm 2000 của Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hội Nghị Quốc Tế về Nhân Quyền năm 2001 tại Hòa Lan, Hội Nghị Thế Giới cho việc Dân Chủ Hóa năm 2005 tại Á Châu (Đài Bắc, Đài Loan), và Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Giáo dục Nhân quyền (Krakow, Ba Lan 2012)…

Yểm trợ quốc nội

ü       Thành lập và trao tặng Giải Thưởng Nhân Quyền Việt Nam  hàng năm cho các nhà họat động xuất sắc trong lãnh vực nhân quyền tại Việt Nam kể từ năm 2002.

ü     Trợ giúp về tài chánh và y tế cho các nhà họat động nhân quyền gặp khó khăn.

KÊU GỌI YỂM TRỢ 

Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân kêt hợp với MLNQVN trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. MLNQVN được Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức miễn thuế theo khoản 501(c)(3) của Luật Thuế, mọi đóng góp đều được miễn thuế trong mức độ được luật cho phép.  Xin gởi ngân phiếu về:

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave

Westminster, CA 92683

U.S.A.

hoặc dùng Paypal  Xin bấm vào đây:

  

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC


Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave

Westminster, CA 92683

U.S.A.
Tel.: ((714) 657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 


*

*     *

Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền nhiệm khóa 2015-2017


Đại Hội MLNQVN kỳ 12 đã tín nhiệm và phê chuẩn thành phần nhân sự của các cơ cấu tổ chức của MLNQ, nhiệm kỳ 2015-2017 như sau:

 

Ban Phối Hợp

Trưởng Ban: TS Nguyễn Bá Tùng

Phụ Tá TB: TS Lê Minh Nguyên

Các Phó Trưởng Ban:

TS Trương Minh Trí; Ông Đoàn Việt Trung; Bà Quản Mỹ Lan; DS Nguyễn Mậu Trinh; LS  Đoàn Thanh Liêm.:

Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Quang Huy 

Các Ủy Viên Thường Trực:

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Ông Nguyễn Kim Bình, BS Nguyễn Tiến cảnh, Ông Trần Minh Công, Ông Đoàn Thế Cường, Ông Đỗ Như Điện, Ông Tôn Thất Dziên, Cô Nguyên Dung, Bà Julie Hạnh Nguyễn, Ông Ngô Văn Hiếu, Ông Nguyễn Chính Kết, Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Ông Nguyễn Bá Lộc, Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ông Huỳnh Lương Thiện, Bà Đỗ Thị Thuấn, Bà Nguyễn Ninh Thuận, Cô Nguyễn Khuê Tú, Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Ông Chu Bá Yến.

 

Ban Giám Sát

Trưởng Ban: BS Nguyễn Văn Đức

Thành Viên:  Ông Đỗ Anh Tài và TS Cao Văn Hở

 

Ban Cố Vấn

 

LS Trần Thanh Hiệp, TS. Đoàn Viết Hoạt, LM Nguyễn Hữu Lễ, Ông Bùi Xuân Quang, BS Nguyễn Quốc Quân, LS Nguyễn Hữu Thống, GS. Nguyễn Thanh Trang, TS Nguyễn Văn Trần, LS Lâm Lễ Trinh, BS Lâm Thu Vân, Bà Jackie Bông Wright.


 

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]