Hăy trả tự do ngay cho Trần Huỳnh Duy Thức!

Mời kư tên vận động nhân quyền cùng với Amnesty International

 

 

(Diễn Đàn Việt Nam 21) - Ân xá Quốc tế Mỹ và Đức cùng lên tiếng đ̣i hỏi hỏi nhà cầm quyền tại Hà Nội trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức:


"Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt tháng 5 năm 2009. Ngày 20/01/2010, ông bị kết án 16 năm tù giam cùng 5 năm quản thúc với tội danh "âm mưu lật đổ chế độ" theo Điều 79. Ông đă hỗ trợ cải cách kinh tế và chính trị và dân chủ và thực hiện một cách ôn hoà quyền tự do ngôn luận của ḿnh. Trong phiên ṭa kháng cáo tháng 5 năm 2010 phán quyết xử tội vẫn bị giữ nguyên.
Vào tháng Tám năm 2012, Nhóm Công tác Liên Hiệp Quốc về Bắt giữ tùy tiện UNWGAD đă kết luận việc giam giữ, xử tội này là tùy tiện và đ̣i hỏi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức.


Ân Xá Quốc Tế đ̣i hỏi
- trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Trần Huỳnh Duy Thức
- Bảo vệ Quyền tự do phát biểu ư kiến được ghi rơ trong Điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đă phê chuẩn. (ICCPR, Điều 19).
"


Xin hăy hỗ trợ Ân xá Quốc tế đ̣i nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức bằng cách kư tên vào Thỉnh nguyện thư cũng như phổ biến rộng răi tin này đến đồng hương và các thân hữu người ngoại quốc khắp nơi, kêu gọi họ kư tên. Xin bấm vào đây:

[Tếng Anh]

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]