TBT Nguyễn Phú Trọng: ‘Công an phải bảo vệ Đảng’

 

BBC - 27/12/2016

Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc lần thứ 72 ngành công an Việt Nam, lănh đạo Đảng Cộng sản, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công an phải làm tốt 'công tác bảo vệ Đảng'.

Ông Trọng, người đă tham gia Đảng ủy Bộ Công an với tư cách ủy viên, nhắc ngành công an Việt Nam rằng:

"...lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng. Bảo vệ Đảng là bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...

"Bảo vệ các cơ quan đầu năo, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập..."

Như các phát biểu với cơ quan, ban ngành khác dịp cuối năm, Giáo sư Trọng nhắc lại chủ đề 'chống tự diễn biến' khi đọc diễn văn với hội nghị ngành công an tại Hà Nội hôm 26/12 vừa qua.

"Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến ḥa b́nh", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hóa về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", kích động chia rẽ, đ̣i phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; bôi nhọ ḥng phủ nhận vai tṛ, uy tín lănh đạo của Đảng..." ông Trọng nhận định.

 

'C̣n Đảng c̣n ḿnh'

Trước t́nh h́nh đó, ông chỉ đạo ngành công an phải "là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lư tưởng, con đường xă hội chủ nghĩa".

GS Trọng cũng xác nhận công an là ngành gắn liền với sự sống c̣n của Đảng Cộng sản ở Việt Nam, theo nguyên văn bài phát biểu đăng trên trang Quân đội Nhân dân chiều 26/12:

"Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải là những người hết ḷng trung thành với Đảng, chỉ biết 'c̣n Đảng, c̣n ḿnh'."

Về các biện pháp tiến hành bảo vệ an ninh trật tự xă hội, nhất là tại các vùng biên giới, vùng dân tộc ít người, vùng có nhiều tín đồ tôn giáo, GS Trọng nêu lại nhu cầu làm tốt công tác dân vận, và " tự pḥng, tự quản, tự bảo vệ, tự ḥa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở" mà công an phải đóng vai tṛ chủ đạo.

Trước đó, hôm 19/12/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đă có chuyến thăm đến Tổng cục T́nh báo Quốc pḥng và phát biểu tương tự về nhu cầu 'tuyệt đối trung thành với Đảng' của cơ quan này.

"Phải luôn khẳng định, T́nh báo Quốc pḥng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân."

Nhưng để làm được điều đó, ông nhắc về tính trung thực:

" Phải quan tâm giữ ǵn sự tin cậy đặc biệt của lănh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với T́nh báo Quốc pḥng, mà quan trọng nhất để có được điều đó chính là sự trung thực, giữ đúng nguyên tắc công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ."

Ngoài ra, ông nêu nhận định và cũng là chỉ thị:

"Tổng cục II - Bộ Quốc pḥng cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, không để bị động, bất ngờ chiến lược."

 

Quốc pḥng và an ninh

Có vẻ như những nhắc nhở của Tổng bí thư Trọng được nêu ra trong bối cảnh các chuyển biến lớn trên thế giới trong năm 2016 mà ông đă nói tới trong cả hai bài phát biểu với ngành công an và Tổng cục II.

Điều này cho thấy nhu cầu ứng phó tốt hơn trước các xu hướng thay đổi cơ bản trên trường quốc tế và trong chính xă hội Việt Nam những năm tới cho các cơ quan an ninh, t́nh báo và quốc pḥng Việt Nam ngày càng phải được nâng cao, theo ư kiến của TBT Nguyễn Phú Trọng.

Cũng liên quan đến an ninh và quốc pḥng Việt Nam, cùng ngày TBT Trọng đến hội nghị ngành công an 26/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ tŕ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quốc pḥng và An ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng này đă thảo luận chỉ thị "Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong t́nh h́nh mới" và chỉ đạo cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chương tŕnh, kế hoạch để triển khai thực hiện "các nhiệm vụ quốc pḥng, an ninh năm 2017 và những năm tiếp theo".

Báo Quân đội Nhân dân khi tường thuật về phiên họp này vẫn nêu quân hàm Đại tướng của Chủ tịch Trần Đại Quang dù trong bức h́nh chỉ thấy ông Quang mặc complê chứ không mang quân phục.

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]