Việt Nam lấy ư kiến dự thảo nghị định xử phạt các tổ chức tôn giáo

RFA -  21/7/2017

Những tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo có thể bị phạt lên đến 60 triệu đồng theo Dự Thảo Nghị Định được chính phủ đưa ra và đang chờ lấy ư kiến đóng góp từ người dân trong nước.

Theo tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng Bảy, Việt Nam đang nhắm tới những qui định xử phạt hành chính về tín ngưỡng và tôn giáo, đề ra h́nh  thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản đối với từng hành vi được cho là vi phạm hành chính liên quan đến tôn giáo.

Theo qui định đề xuất, mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi  lợi dụng tự do tín ngưỡng và tôn giáo để xâm phạm, lôi kéo, kích động, bịa đặt xuyên tạc  xâm phạm quyền lợi nhà nước, chống lại Nhà Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, h́nh phạt bổ sung của qui định này là buộc đối tương bị phạt phải cải chính thông tin sai sự thật, nếu là người nước ngoài th́ bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Dự thảo c̣n qui định phạt tiền từ 20  đến 30 triệu hoặc nhiều hơn đối với tổ chức tôn giáo nào trong nước mà gia nhập tổ chức tôn giáo ở ngoài nước khi chưa được  sự chấp thuận của cơ quan nhà nước Việt Nam.

Nếu được thông qua th́ Dự Thảo Nghị Định về xử phạt hành chính liên quan đến tôn giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu năm 2018.

Quốc hội Việt Nam năm ngoái đă thông qua luật tín ngưỡng, tôn giáo dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Luật mới mặc dù được nh́n nhận là có một số điểm tiến bộ nhưng theo đánh giá của nhiều chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước, bộ luật vẫn c̣n một số điểm không rơ ràng và vẫn mang tính áp đặt, không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân. 

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]