MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.

Westminster, CA 92683 - U.S.A.
Tel.: 714-657-9488  

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net ■ http://www.vietnamhumanrights.net

 

 

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Công Bố

Báo Cáo về T́nh h́nh Nhân Quyền tại Việt Nam 2012

 

 

Bản Tin Báo Chí

11 tháng 4 năm 2013

 

Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông việt ngữ ở Câu Lạc Bộ Báo Chí tại Little Saigon hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2013, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đă công bố Bản báo cáo Nhân quyền năm 2012 bằng

Việt ngữ

Anh  ngữ.

Bản báo cáo có mục đích nói lên phần nào những vi phạm nhân quyền phổ biến của chính quyền Việt Nam đối với người dân trong năm 2012 dựa trên những tiêu chí được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Kinh Tế, Xă Hội, và Văn Hóa.

Bản báo cáo nêu lên những trường hợp vi phạm cụ thể trong nhiều lănh vực, đặc biệt là quyền tự do phát biểu và quyền được thông tin, quyền hội họp và lập hội, quyền an toàn thân thể,  quyền tự do hành đạo và truyền đạo, quyền sở hữu ruộng đất, đồng thời nêu rơ nguồn gốc căn bản của những vi phạm là tham vọng độc tôn chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với Bản báo cáo nầy, MLNQVN không những nhằm báo động dư luận thế giới về t́nh h́nh nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay, mà c̣n yêu cầu nhà cầm quyền CSVN chấm dứt những vi phạm đă tồn tại trong nhiều năm qua đồng thời phải bồi thường xứng đáng những thiệt hại cho các nạn nhân. MLNQVN cũng ước mong  các chính phủ yêu chuộng tự do – dân chủ và các tổ chức nhân quyền quốc tế có thái độ thích đáng đối với Việt Nam v́ những thành tích tệ hại về nhân quyền của họ; đặc biệt cần ngăn cản việc Việt Nam làm hoen ố uy tín của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc khi họ t́m cách trở thành một thành viên của Hội đồng trong nhiệm khóa 2014-2016.

 

Để có thêm chi tiết xin liên lạc với MLNQVN qua

Địa chỉ Email vnhrnet@vietnamhumanrights.net,

Hoặc số điện thoại 1-714-657-9488

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]