BẢN LÊN TIẾNG

VỀ VIỆC ĐỒNG BÀO SẮC TỘC THIỂU SỐ BỊ CSVN ĐÀN ÁP

 

 

Trong nhiều năm qua, đồng bào sắc tộc thiểu số tại cao nguyên Trung Phần Việt Nam đă bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) liên tục đàn áp tôn giáo và cướp đoạt đất đai của họ. Nhiều người đă bị giam cầm, ngược đăi hoặc tàn sát, một số đă phải chạy sang Cam Bốt tị nạn.

 

Để phản đối sự ức chế đó, ngày 10-4-2004 hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số đă tổ chức các cuộc biểu t́nh bất bạo động tại nhiều thành phố, tỉnh lỵ Cao Nguyên. Mặc dù biểu t́nh ôn ḥa, họ đă bị quân đội và công an CSVN đàn áp bằng roi điện, dùi cui, hơi cay và súng đạn. Hàng trăm người đă bị thiệt mạng hoặc bắt giữ.

 

Tại Ban Mê Thuột có hàng ngàn người biểu t́nh. Tại quận Ayunpa có rất đông đồng bào từ nhiều nơi vào thành phố để biểu t́nh, họ đă bị quân đội và công an ngăn cản, đàn áp. Ở Kontum, Đà Lạt và Phước Long đều có hàng ngàn người biểu t́nh. Nơi nào họ cũng bị CSVN thẳng tay đàn áp một cách dă man.

 

Trước sự đàn áp trắng trợn và vô nhân đạo đó của nhà cầm quyền CSVN, chúng tôi, các đoàn thể kư tên dưới đây,  đồng thanh:

 

  1. Đ̣i hỏi CSVN chấm dứt ngay mọi hành động đàn áp đồng bào sắc tộc thiểu số, trả tự do những người c̣n bị giam giữ, trả lại cho họ quyền tự do tôn giáo cũng như các nhân quyền khác, như đă được minh định trong Hiến Pháp CHXHCN Việt Nam và bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền do Liên Hiệp Quốc ban hành mà Việt Nam đă phê chuẩn từ năm 1982.
  2. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, các quốc gia tự do và các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên án Hà Nội và buộc CSVN phải tôn trọng nhân quyền của mọi người dân Việt Nam, không phân biệt sắc tộc.
  3. Kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam, trong và ngoài nước đ̣i hỏi CSVN phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo cũng như các quyền tự do khác và tức thời trả lại cho đồng bào sắc tộc thiểu số những đất đai đă bị cướp đoạt trước đây.

 

Làm tại Hải Ngoại, ngày 12-4-2004

 

 

Nguyễn Thanh Trang                                         Đoàn Thế Cường

Trưởng Ban Phối Hợp                                      Chủ Tịch

Mạng Lưới Nhân Quiyền                                   Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ

 

Cao Chánh Hựu                                               Đỗ Như Điện

Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương                Điều Hợp Viên

Gia Đ́nh Phật Tử VN Hải Ngoại                         Phong Trào Giáo dân VN Hải Ngoại

 

Ḥa Thượng Thích Chơn Thành                        Lê Tử Hà

Chủ Tịch                                                         Tổng Thư Kư

Hội Đồng Liên Tôn Tại Hoa Kỳ                           Phong Trào Đấu Tranh Đ̣i Đ̣i Tự Do  

                                                                      Tôn Giáo và Nhân Quyền  

 

 

 

CÁC ĐOÀN THỂ KƯ TÊN THAM GIA BẢN LÊN TIẾNG

     

Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt nam

Cộng Đồng Người Việt Tacoma

Câu Lạc Bộ Văn Hữu

Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario, Canada

Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do

Uỷ Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ Westminter, Little Saigon

Hội Ái Hữu Hải Quân Louisiana

Cộng Đồng Người Việt Clark County (WA)

Nhà Thờ Tin Lành Việt Nam, Pháp

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc & Xây Dựng Dân Chủ

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam

Phật Giáo Hoà Hảo tại Âu Châu

Hội Phụ Huynh Học Sinh và Sinh Viên VN Wichita

Trường Việt Ngữ Kitô Vua

Nguyệt San Việt Nam

Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Koeln, Germany

Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại

Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam

Cộng Đồng Việt Nam Tiểu Bang Florida

Việt Nam Cộng Hoà Foundation

Cộng Đồng Người Việt Los Angeles

Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan

Báo Phương Động Times

Lương Tâm Công Giáo 

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn vùng Midlands - Anh Quốc

Hội Ái Hữu Quảng Ngải tại Houston

Hội Thân Hữu Việt Mỹ Oklahoma

Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH Tokyo và Vùng Phụ Cận

Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam

Hưng Ca Bắc California

Tuần Báo Tiếng dân

Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH

Phát Thanh Tiếng Gọi T́nh Thương

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia  Fort Worth

Nhóm Ư Thức

Triều Đại Nhà Nguyễn Hoàng Tộc

Hàn Lâm Viện Hoàng Gia Khoa Học & Nhân Văn VN

Hội Ái Hữu Đại Học CTCT Đà Lạt

Liên Hội Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn

Hội Cảnh Sát Bắc California

Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Tuần Báo Chánh Đạo

Câu Lạc Bộ Trần Hưng Đạo

Diễn Đàn Kitô Hữu

Viện Khảo Cứu Việt Mỹ

Nha Kỹ Thuật

Thánh Đường Tự Do, San Jose

Cộng Đồng Việt Nam Tại San Antonio

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/MTL/CANADA

Tập Họp Dân Chủ Đa Nguyên

Cộng Đồng Việt Nam Nam California

Hội Phụ Nữ VN Hải Ngoại Bắc California

Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/Kansas City & Vùng Phụ Cận

Đoàn Thanh Niên Công Giáo LaVang

Uỷ Ban Tranh Đấu Nhân Quyền Cho Việt Nam

PT Đấu Tranh Đ̣i Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền, và Toàn Vẹn Lănh Thỗ cho Việt Nam

Hội Lực Lượng Đặc Biệt Washington State

 United Montagnard Christian Church

Nguyệt San Việt Nam

Liên Minh Việt Nam Tự Do