Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Vietnam Human Rights Network

4745 El Cajon Boulevard, Ste. 104 San Diego, CA 92115 - U.S.A.
Tel.: (619) 284-5111  Fax: (619) 284-5115  Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

Website: www.vietnamhumanrights.net

 

 

 

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ VỤ XỬ ÁN NHÀ BÁO NGUYỄN VŨ B̀NH

 

Ngày 5-5-2004, ṭa phúc thẩm Hà Nội của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đă xử nhà báo Nguyễn Vũ B́nh 7 năm tù và 3 năm quản chế, tức y án ṭa sơ thẩm tuyên xử ngày 31-12-2003. Ông B́nh không chấp nhận bản án và tuyên bố: “Một là nhà nước trả tự do cho tôi, hai là tôi sẽ tự tử chết”. Tin mới nhất cho biết ông B́nh đă tuyệt thực trên 48 giờ để phản đối.

 

Ông B́nh bị kết án với tội danh “gián điệp” chiếu theo Điều 80 của Bộ H́nh Luật Việt Nam. Ông c̣n bị kết tội phỉ báng nhà nước v́ vào tháng 7-2002, đă gửi cho Quốc Hội Hoa Kỳ một bản tố giác những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông cũng bị nhà cầm quyền theo dơi v́ trong tháng 8-2002, đă phổ biến trên Internet bài phê b́nh bản hiệp ước Việt Nam kư kết với Trung Quốc, nhượng vùng đất biên giới Việt-Hoa và nhượng hải phận trong vịnh Bắc Việt cho Trung Quốc. Ông bị bắt giam tháng 9-2002.

 

Nhà báo Nguyễn Vũ B́nh đă cộng tác gần 10 năm với tờ Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN. Tháng 12-2000, ông từ chức để dự định thành lập một chính đảng độc lập. Năm 2001, ông đă cùng với một số người dân chủ dự trù lập một Hội Chống Tham Nhũng. Với ḷng can đảm và sự hy sinh cho tự do dân chủ, ông B́nh đă được các tổ chức quốc tế trong đó có Human Rights Watch trao giải “Hellmann/Hammett" năm 2002 và Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trao giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2003.

 

Hiến Pháp của Việt Nam cũng như Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị, do Liên Hiệp Quốc ban hành mà Việt Nam đă phê chuẩn từ năm 1982, đều dành cho mọi công dân quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do lập hội. Tội trạng gián điệp tuy được quy định trong Điều 80 của bộ H́nh Luật Việt Nam nhưng lại không có bằng chứng buộc tội trong trường hợp của ông B́nh nên ông đă phản bác nhiều lần sự vu cáo này.

 

Với bản án này cũng như các bản án tuyên xử những người tranh đấu cho dân chủ trước đây, giới lănh đạo CSVN đă chứng tỏ họ chỉ dùng luật pháp để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lợi riêng tư, thay v́ để bảo đảm nhân quyền cho người dân Việt Nam. Không những họ đă áp dụng luật pháp một cách tùy tiện mà c̣n trắng trợn vi phạm Hiến Pháp do chính họ ban hành, cũng như luật quốc tế mà họ đă phê chuẩn. Hậu quả tất nhiên là nhân quyền của người dân bị chà đạp, từ đó người dân sẽ coi thường luật pháp, và Việt Nam khó đạt được sự hợp tác của thế giới.

 

 Để chấm dứt tệ trạng nói trên, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam long trọng lên tiếng:

 

  1. Đ̣i hỏi nhà cầm quyền CSVN phải huỷ bỏ bản án và trả tự do tức thời và vô điều kiện cho ông Nguyễn Vũ B́nh, cũng như cho tất cả những người tranh đấu v́ dân chủ và nhân quyền khác, như các ông Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Lư, Nguyễn Đan Quế, Phạm Quế Dương,...
  2. Kêu gọi giới truyền thông trên toàn thế giới cùng lên tiếng phản đối và cực lực tranh đấu cho sự tự do của nhà báo Nguyễn Vũ B́nh.
  3. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia tự do trên thế giới, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền áp lực nhà cầm quyền CSVN, buộc họ phải triệt để tôn trọng bộ Luật Nhân Quyền Quốc Tế và trả tự do tức thời cho ông Nguyễn Vũ B́nh.
  4. Kêu gọi toàøn thể đồng bào Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, cương quyết đ̣i hỏi CSVN phải tôn trọng nhân quyền của toàn dân và trả tự do ngay cho các người đang tranh đấu v́ dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

 

 

Làm tại hải ngoại, ngày  9 -5-2004

 

Nguyễn Thanh Trang

Trưởng Ban Phối Hợp

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam