QUYẾT NGHỊ

Của MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Đại Hội kỳ VI do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ) tổ chức tại Little Saigon, California, trong ba ngày 5, 6 và 7 tháng 12 năm 2003 với mục đích:

Toàn thể Đại Hội:

NHẬN ĐỊNH:

  1. Trong nhiều năm qua, mặc dù bị phản đối bởi cộng đồng người Việt hải ngoại, các chính phủ tự do trên thế giới và các cơ quan nhân quyền quốc tế, CSVN đã không giảm bớt mà còn gia tăng vi phạm nhân quyền, điển hình là các vụ đàn áp đồng bào Thượng ở Cao nguyên, ức chế tôn giáo, bắt bớ, giam cầm và xử tù một cách bất công các vị lãnh đạo tôn giáo và nhiều người thuộc mọi thành phần chỉ vì họ đã lên tiếng đòi hỏi Dân Chủ và Nhân Quyền.
  2. Chiếu theo điều 19 của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền: "mọi người ai cũng có quyền tự do quan niệm và tư do phát biểu quan điểm của mình; quyền nầy bao gồm cả quyền không bị ai can thiệp vì những quan điểm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiếnbang mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới quốc gia", nhà cầm quyền Hà Nội đã trắng trợn vi phạm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cả chính bản Hiến Pháp của họ qua việc bắt giữ và xử tù ba người cháu của LM Nguyễn Văn Lý, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, LS Lê Chí Quang, BS Phạm Hồng Sơn, nhà giáo Nguyễn Khắc Toàn, v.v. chỉ vì họ đã hành xử và mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình về nhân quyền và những vấn đề phúc lợi chung cho quê hương dân tộc.

QUYẾT NGHỊ:

  1. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các vị lãnh đạo tôn giáo, những người tù lương tâm đang bị giam giữ một cách bất công;
  2. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng và thực thinhân quyền, đặc biệt quyền Tự Do Tôn Giáo và Tự Do Ngôn Luận;
  3. Tiếp tục hỗ trợ các vận động nhân quyền và dân chủ ở trong nước, nhất là những người dang bị CS cầm tù, đàn áp và quản chế vì đòi hỏi Nhân Quyền và Dân Chủ;
  4. Vận động các chính giới ngoại quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế áp lực nhà cầm quyền

Hà Nội phải tôn trọng Nhân Quyền, nhất là các quyền Tự Do Ngôn Luận và Tự Do Tôn Giáo.

Làm tại Little saigòn, California, ngày 7 tháng 12 năm 2003.

TM Đại Hội Thế Giới Kỳ VI Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Nguyễn Thanh Trang

Trưởng Ban Phối Hợp