English

Lời Kêu Gọi Của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Nhân Ngày Kỷ Niệm Lần Thứ 50 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

 

Ngày 10-12-1948 sau khi thế giới trải qua 2 cuộc đại chiến thảm khốc, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để nói lên ước vọng tự do cao cả của cộng đồng quốc tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử nhân loại. Văn kiện này gồm có 30 điều khoản tuyên xưng những quyền tự do thiết yếu và phổ quát của mỗi cá nhân phải có mà các quốc gia phải triệt để tôn trọng.

Gần 20 năm sau, Liên Hiệp Quốc đã ban hành Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa. Đến năm 1976, cùng với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hai công ước quan trọng này đã được phê chuẩn thành bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền. Đây là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng có tính cưỡng hành cao nhất.

Tới nay sau biết bao nỗ lực đấu tranh và hy sinh của nhiều cá nhân cũng như tập thể, đa số các quốc gia trên thế giới đều đã có tự do và dân chủ, nhân quyền của người dân được tôn trọng. Khắp nơi trào lưu nhân quyền đã và đang phát triển mạnh mẽ.

Bất hạnh thay cho dân tộc Việt Nam! Ngược với trào lưu tiến bộ của nhân loại, đất nước thân yêu của chúng ta vẫn còn chìm đắm dưới ách độc tài đảng trị. Đảng Cộng Sản đã ngang nhiên đàn áp như bắt giữ, tra vấn, kết tội, và giết hại biết bao người bất đồng chính kiến. Các quyền tự do căn bản nhất như ngôn luận, hội họp, tín ngưỡng, lập hội, v.v. đều bị tước đoạt.

Dưới sự lãnh đạo tàn bạo và độc đoán của CSVN, hơn 70 triệu đồng bào ta sống lầm than như nô lệ và nước ta trở thành nghèo nàn lạc hậu vào bậc nhất trên thế giới. Bao năm qua, người dân Việt nam - kể cả hai triệu người lưu vong hải ngoại - đã phải chịu đựng biết bao đau thương và tủi nhục.

Nay nhân loại sắp bước vào đệ tam thiên niên, nhìn ra thế giới và nhìn lại thân phận mình và dân tộc mình, đã đến lúc toàn thể người Việt chúng ta noi theo gương bất khuất của tổ tiên, can đảm đứng lên chống chuyên chế bạo tàn để giành lấy quyền làm người thiêng liêng!

Mỗi người một tay, hãy kiên quyết tập hợp sức mạnh của toàn dân, dùng mọi phương thức để tạo thành cao trào đấu tranh ở cả trong và ngoài nước, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế, đòi cho bằng được những quyền sống căn bản của con người.

Trước những quyết tâm tập thể chúng ta, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải triệt để thực thi toàn bộ các quyền tự do căn bản như đã đề ra trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và những công ước quốc tế nhân quyền mà họ đã ký kết vào năm 1982, hoặc chấp nhận khi gia nhập Liên Hiệp Quốc vào năm 1977. Cụ thể nhất, trước hết những điều sau đây phải lập tức được thực hiện:

  1. Phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo dù được ngụy trang dưới các tội danh khác.
  2. Chấm dứt mọi đàn áp như quản thúc, bắt giữ, và kết án những người bất đồng chính kiến với đảng cầm quyền hay chỉ trích chính quyền.
  3. Hủy bỏ Điều 4 Hiếp Pháp cũng như các luật lệ phản nhân quyền để bảo đảm mọi công dân được hoàn toàn bình đẳng.
  4. Tiến hành bầu cử tự do có quốc tế giám sát để người dân có quyền tham dự công việc quản lý quốc gia.

Tất cả chúng ta, trong và ngoài nước, hãy cương quyết đứng lên giành Quyền Làm Người và Nhân Phẩm cho chính mình và cho cả Dân Tộc Việt Nam!

Little Saigon, ngày 10 tháng 12 năm 1998
Ủy Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam


Mang Luoi Nhan Quyen
[Trang nha] [MLNQ] [Luat nhan quyen] [Tai lieu] [Tin nhan quyen] [Dien dan] [Tham gia] [Tai xuong] [Lien ket]