Một Vài Hình Ảnh

Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2007 

Chào cờ và mặc niệm
Salute to the Flags and moment of silence

 

 

Ông Lê Minh Nguyên, Trưởng Ban Phối Hợp MLNQVN phát biểu
Mr. Lê Minh Nguyên, Chairman of VNHRN, is giving speech

 

Một góc hội trường
A corner of the meeting room

Một góc hội trường
A corner of the meeting room


Một góc hội trường
A corner of the meeting room


Luật sư Trần Thanh Hiệp phát biểu
Attorney Trần Thanh Hiệp is giving speech


Luật sư Nguyễn Hữu Thống  phát biểu
Attorney Nguyễn Hữu Thống  is giving speech


Dân biểu Liên bang Rohrabacher  phát biểu
Congressman  Trần Rohrabacher is giving speech


Giáo sư Nguyễn Chính Kết nhận Giải Thưởng thay cho Giáo sư Hoàng Minh Chính
Prof. Nguyễn Chính Kết receives Vietnam Human Rights Award for Prof. Hoàng Minh Chính


Luật sư Dina Nguyễn nhận Giải Thưởng thay cho Luật sư Lê Thị Công Nhân
Attorney Dina Nguyễn receives Vietnam Human Rights Award for Attorney Lê Thị Công Nhân

 

Luật sư Nguyễn Quốc Lân  nhận Giải Thưởng thay cho Luật sư  Nguyễn Văn Đài
Attorney Nguyễn Quốc Lân receives Vietnam Human Rights Award for Attorney Nguyễn Văn Đài