5

VỀ TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

 

 

SỨ MẠNG 

 

Bảo vệ và cổ võ nhân quyền, các quyền tự do dân sự và tất cả các quyền tự do căn bản khác cho tất cả các công dân Việt Nam như được quy định bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế tiếp theo về nhân quyền.  

 

MỤC TIÊU 

  • Gia tăng hiểu biết về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

  • Hỗ trợ phong trào nhân quyền và các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam.

  • Hợp tác với các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước.

  • Đấu tranh cho các quyền cơ bản của người Việt Nam tại các diễn đàn và tổ chức nhân quyền quốc tế.

 

CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN 

Trong 25 năm qua, MLNQVN đã khởi xướng và tiến hành một số hoạt động trong các lãnh vực sau:

Thông tin – Giáo dục 

ü  Ấn hành Bản Tin Nhân Quyền.

ü  Thiết lập một trang mạng Internet để phổ biến tin tức https://vietnamhumanrights.net/

ü  Phiên dịch và xuất bản bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền, các tài liệu, và sáng tác về nhân quyền để phổ biến ở Việt Nam và hải ngọai.

ü  Tổ chức các buổi hội thảo và hội nghị về nhân quyền tại Montréal (Canada), Sydney (Úc Châu), Munich (Đức), Paris (Pháp), và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.

ü  Công bố Báo cáo Nhân Quyền hàng năm kể từ 2009.


Quốc tế vận

ü  Hợp tác với các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số quốc gia.

ü  Tham dự Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Thượng Viện Hoa Kỳ mỗi năm kể từ năm 1998.

ü  Hội kiến với các giới chức lập pháp và hành pháp của một số quốc gia để vận động nhân quyền cho Việt Nam, như với Tổng Thống George W. Bush và Phó TT Dick Cheney tại Tòa Bạch Ốc (29.5.2007), với Ông Geoffrey Harris, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Liên Âu (6.5.2008)…

ü  Tham dự nhiều hội nghị quốc tế về nhân quyền, như Diễn Đàn Thiên Niên Kỷ năm 2000 của Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước, Hội Nghị Quốc Tế về Nhân Quyền năm 2001 tại Hòa Lan, Hội Nghị Thế Giới cho việc Dân Chủ Hóa năm 2005 tại Á Châu (Đài Bắc, Đài Loan), và Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Giáo dục Nhân quyền (Kraków, Ba Lan 2012)…

Yểm trợ quốc nội

ü  Thành lập và trao tặng Giải Thưởng Nhân Quyền Việt Nam  hàng năm cho các nhà họat động xuất sắc trong lãnh vực nhân quyền tại Việt Nam kể từ năm 2002.

ü  Hợp tác với Hội Tương Trợ  Việt-Pháp và Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới để trao Giải Phóng Viên Vĩa Hè cho các nhà hoạt động trong lãnh vực truyển thông đại chúng tại Việt nam.

ü  Trợ giúp về tài chánh và y tế cho các nhà họat động nhân quyền gặp khó khăn.

 

GIẢI THƯỞNG ĐÃ NHẬN 

Giải Tinh Thần Thiên An Môn 2017 (Tiananmen Spirit Award) của Tổ chức Visual Artists Guild.

Non-Profit Organisation Awards 2023: Most Empowering National Civil Liberities Advocacy 2023 - South East Asia

 

KÊU GỌI YỂM TRỢ 

Chúng tôi thiết tha kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân kêt hợp với MLNQVN trong công cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. MLNQVN được Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ công nhận là một tổ chức miễn thuế theo khoản 501(c)(3) của Luật Thuế; vì thế mọi đóng góp đều được miễn thuế trong mức độ được luật cho phép.  Xin gởi ngân phiếu về:

Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave.
Westminster, CA 92683

U.S.A.

hoặc dùng Paypal  Xin bấm vào đây:

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC


Vietnam Human Rights Network

8971 Colchester Ave
Westminster, CA 92683 - U.S.A.
Tel.: (714) 657-9488 

Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net

 


*

*     *

Tổ Chức Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Nhiệm Khóa 2023-2025

Đại Hội MLNQVN kỳ 16 đã tín nhiệm và phê chuẩn thành phần nhân sự của các cơ cấu tổ chức của MLNQ, nhiệm kỳ 2023-2025 như sau:

 

BAN ĐIỀU HÀNH

Trưởng Ban: TS Nguyễn Bá Tùng

Phó Trưởng Ban: Ông Vũ Hoàng Hải

Tổng Thư Ký: Bà Tâm An

Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Quang

Thành Viên: Ông Chu Bá Yến, GS Đỗ Anh Tài, KS Đỗ Như Điện, Ông Huỳnh Lương Thiện, Ông Lê Châu, Bà Lê Thị Kim Thu, Bà Quản Mỹ Lan, GS Nguyễn Chính Kết, DS Nguyễn Mậu Trinh, Ông Nguyễn Đại Thành, Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Ông Nguyễn Ngọc Anh, Ông Tôn Thất Dziên, DS Trần Bĩnh, TS Trương Minh Trí, Bà Jackie Bông Wright.

 

BAN GIÁM SÁT

Trưởng Ban:  Ông Đoàn Thế Cường

Thành Viên:  Bà Đỗ Thị Thuấn và Ông Ngô Thanh Văn. 

 

BAN CỐ VẤN

Ông Bùi Xuân Quang, Ông Đỗ Thông Minh, GS Đoàn Viết Hoạt, BS Lâm Thu Vân, Ông Lê Minh Nguyên, Ông Nguễn Bá Lộc, LM. Nguyễn Hữu Lễ, Ông Nguyễn Kim Bình, TS Nguyễn Ngọc Sẵng, BS Nguyễn Quốc Quân, GS Nguyễn Thanh Trang. TS Nguyễn Văn Trần, GS Trần Đức Thanh Phong, TS Trần Huy Bích, LS Trần Thanh Hiệp. 

 

 

 


 

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]