Diễn Văn của Trưởng Ban Phối Hợp MLNQ

Đọc tại Buổi Lễ Vinh Danh và Trao Giải Nhân Quyền Năm 2002

 

Kính Thưa Quý Vị Quan Khách,

Sau khi nhân loại đã trải qua hai cuộc đại chiến thế giới với biết bao tang tóc và tàn phá hải hùng, hầu hết các quốc gia tiến bộ đều thấy rõ chính các chế độ độc tài phi nhân, khinh miệt và chà đạp mọi quyền căn bản của con người đã là một trong những nguyên nhân chính đưa đến thảm họa chiến tranh và những đại bất hạnh của dân chúng. Chính vì thế, một trong những nỗ lực quan trọng nhất mà Liên Hiệp Quốc (LHQ) đãõ bắt tay ngay từ những ngày đầu mới thành lập năm 1945 là soạn thảo một văn kiện để minh xác và đề cao các quyền căn bản của con người, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo và giới tính, mà tất cả các quốc gia hội viên phải tôn trọng. Sau hơn ba năm nghiên cứu và thảo luận một cách ráo riết của một Ủy Ban đặc nhiệm với hơn 50 giáo sư, luật gia và chính khách lỗi lạc từ nhiều nơi trên thế giới, ngày 10 tháng 12 năm 1948, LHQ đã công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đánh dấu một bước tiến vô cùng lớn lao của cộng đồng nhân loại. Sau đó 18 năm, LHQ còn thông qua thêm Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị và Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội, và Văn Hóa. Từ đó, hai Công Ước nầy kết hợp với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã chính thức trở thành bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền của LHQ.

Từ ngày đó đến nay khắp nơi, nhất là tại những quốc gia dân chủ, tiến bộ, các quyền căn bản của người dân càng ngày càng được đề cao và tôn trọng. Đặc biệt vào Thiên Niên Kỷ mới, với khuynh hướng toàn cầu hóa về mọi phương diện, từ chính trị đến kinh tế và thương mãi, khắp nơi đề cao nhân quyền và hợp tác trong hòa bình để cùng nhau phát triển nhằm xây dựng an ninh và thịnh vượng chung. Nhưng bất hạnh thay, tại Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản vẫn còn theo đuổi chính sách độc tài toàn trị vàøvẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền một cách thô bạo, trắng trợn và có hệ thống. Ngày nay người dân Việt Nam không được hưởng các quyền tự do căn bản như đã được ghi rõ trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, như các quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do ứng cử bầu cử, tự do sinh hoạt đảng phái và tự do tôn giáo.

CSVN đã xão quyệt vin vào lý do an ninh quốc gia để thi hành mọi thủ đoạn như khủng bố, đàn áp, bao vây kinh tế, quản chế tại gia và tù đày nhằm khống chế mọi tiếng nói của người dân đòi hỏi các quyền làm người và các quyền tự do, dân chủ. Nhưng càng ngày dân chúng càng coi thường sự đe dọa và khủng bố của nhà cầm quyền Hà Nội, vì trước mắt họ, đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một tập đoàn mafia độc tài, tham quyền cố vị, và phản dân, hại nước.

Công cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và tự do, dân chủ của đồng bào tại quê nhà càng ngày càng gia tăng, và lan rộng khắp mọi tầng lớp dân chúng từ thành thị đến thôn quê, từ Nam chí Bắc. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ cuối năm 2000 trở đi, phong trào quần chúng đấu tranh đòi Tự Do Tôn Giáo đã bùng lên một cách mạnh mẽ, với sự dấn thân tích cực của nhiều vị tu sĩ và giáo dân của tất cả các tôn giáo lớn tại Việt Nam như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài. Nổi bật nhất và ảnh hưởng lớn lao nhất là công cuộc đấu tranh của Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý.

Từ ngày được thành lập năm 1997 đến nay, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQ), một tập hợp gồm nhiều tổ chức và cá nhân hoạt động trong lãnh vực nhân quyền khắp nơi trên thế giới, đã kiên trì và liên tục thực hiện nhiều công tác vận động Liên Hiệp Quốc, cũng như chính phủ của nhiều quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Uùc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Thụy Sĩ, Tiệp Khắc, Hòa Lan, v.v… và các tổ chức nhân quyền quốc tế hổ trợ công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào tại quê nhà.

Trong dịp lễ Quốc Tế Nhân Quyền năm nay, ngoài các sinh hoạt chúng ta tổ chức tại đây hôm nay, chỉ mới cách đây hai ngày, chị Nguyễn Hồng Liên, Phó Trưởng Ban Phối Hợp MLNQ và cũng là Chủ Tịch Uûy Ban Tranh Đấu Nhân Quyền Cho Việt Nam tại New York đã hướng dẫn một phái đoàn gồm 14 vị, trong đó có các vị lãnh đạo tôn giáo, các đại diện cộng đồng từ New York, New Jersey, Texas và các tổ chức nhân quyền từ New York, Hoa Thịnh Đốn và Gia Nã Đại đã đến gặp bà Phó Giám Đốc Văn Phòïng Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc để trình bày các vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và thỉnh cầu LHQ áp lực nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, Giáo Sư Nguyễn Đình Huy, luật sư Lê Chí Quang, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn và tất cả các tù nhân lương tâm khác đang bị tù đày hoặc quản chế.

Tại Aâu Châu, trong hai ngày nữa, tức vào ngày 10 tháng 12 tới đây, tiến sĩ Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Phối Hợp MLNQ và cũng là Chủ Tịch Cơ Quan Quốc Tế Nghiên Cứu Phát Triển Việt Nam tại Hòa Lan sẽ tổ chức một Đại Hội Nhân Quyền Quốc Tế với sự hỗ trợ của trên 70 tổ chức của người Việt từ nhiều quốc gia và sự tham dự của một số Dân Biểu và chính khách Hòa Lan và các thành viên Liên Hiệp Aâu Châu với mục đích vận động các quốc gia hội viên gia tăng áp lực buộc CSVN phải tôn trọng nhân quyền tương tự như nỗ lực của phái đoàn người Việt đến LHQ vậy.

Vào năm 2003, ngoài dự án đẩy mạnh nỗ lực vận động quốc hội Hoa Kỳ tái xét và sớm thông qua đạo luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, MLNQ sẽ thực hiện hai dự án nhằm phơi bày cho thế giới thấy rõ các bằng cớ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và khuyến khích đồng bào trong nước mạnh dạn tố cáo các thảm trạng bị chà đạp nhân quyền của chính cá nhân họ cũng như của thân nhân và đồng bào. Dự án đầu là công tác thu thập, phân tích và ấn hành song ngữ Việt-Anh các bài viết của các nạn nhân và những nhà đấu tranh đòi Nhân Quyền và Dân Chủ tại Việt Nam. Dự án thứ hai là tổ chức Giải Văn Học Nhân Quyền nhằm mục đích khuyến khích sáng tác văn học về mặt nhân quyền, để đồng bào và quốc tế quan tâm hơn nữa tới hiện trạng nhân quyền tại Việt Nam, giúp quần chúng hiểu rõ hơn các quyền làm người của họ, đồng thời cổ võ mọi người có lương tâm hăng hái tham dự vào công cuộc đấùu tranh vì tự do và nhân quyền cho mọi người dân Việt.

Cũng trong tinh thần đó, tại Đại Hội Thế Giới Kỳ V của MLNQ được tổ chức vào đầu tháng 3 năm nay, MLNQ đã đồng thanh quyết nghị thiết lập Giải Nhân Quyền Việt Nam hàng năm để vinh danh và tỏ lòng ngưỡng mộ các nhân vật đã tích cực tranh đấu đòi Nhân Quyền cho toàn dân Việt Nam. Để mở đầu dự án nầy, Đại Hội cũng đã quyết nghị vinh danh và trao tặng Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2002 cho HT Thích Quảng Độ và LM Nguyễn Văn Lý vì sự hy sinh cao cả, tinh thần bất bạo động, ý chí sắt đá và lòng can đảm phi thường của hai vị nầy trong công cuộc đấu tranh đòi Dân Chủ và Nhân Quyền, đặc biệt là quyền Tự Do Tôn Giáo, cho 80 triệu đồng bào tại quê nhà.

Kính thưa quý vị quan khách,

Hôm nay, nhân dịp Lễ Quốc Tế Nhân Quyền, thay mặt Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, chúng tôi long trọng vinh danh và trao tặng Giải Nhân Quyền Việt Nam đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Như tất cả chúng ta đều biết, HT Quảng Độ đang bị quản chế vô cùng ngặt nghèo tại Thanh Minh Thiền Viện, và LM Nguyễn Văn Lý thì đang bị CSVN cầm tù nên cả hai đều không thể đến đây nhận giải thưởng Nhân Quyền. Vì thế, họ đã nhờ hai đại diện chính thức thay mặt. Đây chỉ là một món quà tượng trưng nói lên lòng ngưỡng mộ sâu xa và ủng hộ tích cực của toàn thể thành viên MLNQ trước sự can đảm phi thường và hy sinh lớn lao của HT Thích Quảng Độ và LM Nguyễn Văn Lý.

Trân trọng cám ơn và kính chào quý vị.

Nguyễn Thanh Trang

Trưởng Ban Phối Hợp

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam