Diễn Văn tại Lễ Trao Giải Nhân Quyền 2004

 GS Nguyễn Thanh Trang

Trưởng Ban PhốI Hợp Mạng LướI Nhân Quyền

 

 

 Kính Thưa Quư Vị Quan Khách, 

Từ ngày Liên Hiệp Quốc công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền vào ngày 10-12-1948, đến nay đă được đúng 56 năm. Nhờ đó, các quyền  căn bản và phổ quát của con người đă được hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đề cao và tôn trọng. Nhưng bất hạnh thay, tại một số quốc gia chuyên chế, độc tài, trong đó có Việt Nam, nhân quyền vẫn c̣n bị coi thường vàchà đạp một cách trầm trọng.

 Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày công bố Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và đồng thời cũng là dịp chúng ta Vinh Danh và Trao Tặng Giải Nhân Quyền Việt Năm Năm 2004 cho hai chiến sĩ tranh đấu kiên cường và can đảm phi thường, đó là Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và cựu Đại Tá Phạm Quế Dương.

 Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền thành lập từ năm 2002 nhằm tuyên dương thành tích của của các nhân vật đấu tranh đ̣i Nhân Quyền cho toàn dân Việt Nam. Năm 2002, MLNQ đă trao tặng Giải Nhân Quyền cho HT Thích Quảng Độ và L.M. Nguyễn Văn Lư. Năm 2003, Giải Nhân Quyền Việt Nam đă được trao cho bốn thanh niên yêu nước can trường, đó là BS Phạm Hồng Sơn, LS Lê Chí Quang, kư giả Nguyễn Vũ B́nh và cưu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn.

 Ngoài mục đích đề cao và vinh danh sự nghiệp của các nhân vật đă hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống của chính ḿnh cho lư tưởng Nhân Quyền và Tự Do, Dân Chủ, Giải Nhân Quyền Việt Nam c̣n nhằm bày tỏ t́nh liên đới và sự quyết tâm của người Việt khắp nơi trong nỗ lực đấu tranh v́ Nhân Quyền và Phúc Lợi của dân tộc.

 Trong hơn tám năm qua, từ ngày được thành lập đến nay, Mạng Lưới Nhân Quyền  Việt Nam đă liên tục nhân được sư yễm trợ tích cực và quư báu của rất nhiều giới chức dân cử Hoa Kỳ. Hôm nay, trong dịp nầy, thay mặt MLNQ, chúng tôi long trọng vinh danh và cảm tạ hai Dân Biểu Loretta Sanchez và Ed Royce thuộc quận Cam đă không ngừng có những hành động tích cực và hữu hiệu nhằm áp lực nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tín Ngưỡng.

 Cả hai vị Dân Biểu nầy đă từng làđồng tác giả của nhiều Nghị Quyết của Hạ Viện Hoa Kỳ lên án CSVN chà đạp Nhân Quyền, đ̣i Hà Nội phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Họ cũng là đồng bảo trợ các Dư Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Năm 2001 và Năm 2003 mà Hạ Viện Hoa Kỳ đă từng thông qua với những túc số áp đảo.

MLNQ sẽ gởi đến hai vị Dân Biểu Bằng Tưởng Lục để ghi ơn sự giúp đỡ quư báu của họ.

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]