Tóm Tắt Tiểu Sử Cụ Lê Quang liêm

  

Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo Việt Nam, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Việt Nam, sinh ngày 1 tháng 11/1920 tại An Giang, miền Nam Việt Nam, năm nay 85 tuổi.

 Trước 1975, cụ là một sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, sau đó là Dân Biểu Quốc Hội:

        -          1945-1946: Đoàn Trưởng Bảo An Phật Giáo Ḥa Hảo quận Chợ Mới, tỉnh An Giang

-          1946-1947: Chính Trị Viên Đại Đội I, Chi Đội 30, Bộ Đội Nguyễn Trung Trực

-          1948-1952: Tham Mưu Trưởng Nghĩa Quân Cách Mạng Kháng Chiến Chống Pháp

-          1953-1955: Đồng hóa vào Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, cấp bậc Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 525

-          1956-1957: Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 12

-          1958-1959: Tham Mưu Phó Quân Đoàn II

-          1960-1962: Trưởng Pḥng 4 Bộ Tư Lệnh Hành Quân

-          1963-1964: Trung Tá Chỉ Huy Trưởng trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang

-          1964-1965: Tỉnh Trưởng tỉnh Khánh Ḥa, Nha Trang

-          1966-1967: Chỉ Huy Trưởng Hậu Bị Quân Vùng 4 Chiến Thuật, kiêm Thanh Tra Ṭa Đại Biểu Vùng 4

-          1968-1969: Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Quốc Hội Lập Hiến; Cố Vấn Hội Đồng Trị Sự Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo

-          1972-1975: Dân Biểu Quốc Hội, Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế, Chủ Tịch Ủy Ban Canh Nông; Hội Trưởng Trung Ương, Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo (hệ phái Lê Quang Liêm)

 Sau 1975, cụ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm tù trong nhiều nhà giam khác nhau.

Cụ là người kiên tŕ đấu tranh cho tự do tôn giáo. Từ năm 1992 đến năm 1999, cụ viết 6 đơn đ̣i hỏi tự do tôn giáo cho
Phật Giáo Ḥa Hảo, gửi đến rất nhiều giới chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Vào mùa Thu năm 2000, khi miền Nam bị băo lụt nặng, cụ Lê Quang Liêm thiết lập Ủy Ban Cứu Trợ Lụt. Ủy ban đă phân phát hơn 4000 gói tặng phẩm đến các gia đ́nh cần được cứu trợ nhất. Lúc đó đă vào tuổi 81, cụ Liêm vẫn thân hành đi cứu trợ.

Tháng 12/2000, cụ Lê Quang Liêm, cùng với ba nhà lănh đạo tôn giáo khác, Linh mục Nguyễn Văn Lư, Ḥa Thượng Thích Thiện Hạnh và Linh mục Chân Tín, viết một bản lên tiếng phản đối chính sách đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản, đ̣i hỏi nhà cầm quyền phải “tôn trọng quyền tự do tôn giáo thực sự của các tôn giáo, nhất là các quyền căn bản của các Giáo Hội. Các Giáo Hội phải được hoàn toàn độc lập và tự do trong việc lựa chọn, huấn luyện, chỉ định các chức vụ tôn giáo tùy theo nhu cầu của từng Giáo Hội”.

Tháng 2/2001, tại Huế, cụ Liêm gặp gỡ Linh Mục Nguyễn Văn Lư, Ḥa Thượng Thích Thiện Hạnh, Thượng Tọa Thích Chân Trí, và cùng ba vị lănh đạo tôn giáo này thành lập Hội Đồng Liên Tôn.

Cụ Liêm đă phải chịu đựng rất nhiều sách nhiễu và lăng mạ, dàn dựng bởi các giới chức địa phương cũng như trung ương Hà Nội. Tổ chức Human Rights Watch ghi nhận, “điện thoại nhà cụ Liêm bị cắt từ tháng 12/1999 và cụ bị công an liên tiếp thẩm vấn sau khi cụ kư tên vào một bản lên tiếng chung đ̣i hỏi tự do tôn giáo. Vào tháng 2/2000, sự canh chừng cụ Liêm càng nghiêm nhặt, khi cụ tuyên bố sự tái phục hoạt của khối Giáo Hội
Phật Giáo Ḥa Hảo thuần túy, không phụ thuộc vào Giáo Hội Ḥa Hảo quốc doanh do nhà nước thành lập năm 1999”.

 Tháng 3/2001, một lần nữa cụ Lê Quang Liêm lại bị bắt giam sau khi lên tiếng phản đối nhà cầm quyền vô cớ quản chế Linh Mục Nguyễn Văn Lư 2 năm, và theo nhiều nhân chứng, cụ đă bị công an đánh đập tàn bạo.

C
ụ Lê Quang Liêm hiện vẫn c̣n bị quản thúc tại gia, và thời gian gần đây sức khỏe của cụ rất yếu kém.

 

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]