Việt Nam chính quy hóa lực lượng chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Diễm Thi, RFA | 2021-03-30

Xây dựng đội ngũ để tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội. Đó là kế hoạch của Ban tổ chức Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Việt Nam mấy năm qua chính thức có lực lượng đấu tranh trên không gian mạng với tên gọi Lực lượng 47. Đây là một lực lượng do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo và được thành lập vào đầu năm 2016. Tính đến tháng 12 năm 2017, lực lượng này có quân số hơn 10.000 người, có mặt ở tất cả các đơn vị cơ sở, mọi miền, mọi lĩnh vực của quân đội.

Theo Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF,) Lực lượng 47 chống lại những tiếng nói dân chủ và những người bị cho là chống đối Chính phủ. Lực lượng này đã sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để đe dọa, giám sát hoặc kiểm duyệt các nhà báo và do đó làm giảm nghiêm trọng quyền tự do thông tin trên Internet.

Vì sao Đảng đã có Lực lượng 47 hùng hậu như thế mà vẫn có kế hoạch xây dựng thêm đội ngũ chống “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội?

Nhà báo Nguyễn An Dân giải thích, đội ngũ này khác với lực lượng AK47 hay Dư luận viên. Đội ngũ này thể hiện trình độ chính trị cao hơn, ứng xử trên mạng có văn hóa hơn, có trình độ lý luận hơn. Đội ngũ này bảo vệ Đảng về mặt tư tưởng, tức là bảo vệ về mặt danh dự để phản bác, phản biện những quan điểm mà họ cho là không đúng của lề trái. Ông nói thêm:

“Đó là đội ngũ tuyên truyền viên chính trị. Đội này đã có từ lâu, bây giờ chính thức hóa thôi. Họ kiến nghị để có tiền và phụ cấp cho lực lượng này. Trước đây nó chỉ là nghiệp dư, bây giờ trở thành chính quy, chuyên nghiệp. Do tình hình thế giới thay đổi, chiến tranh cận kề, nên Đảng lo lắng và dùng lực lượng này như một công cụ để ổn định xã hội cho những biến động sắp tới. Cụm từ ‘diễn biến hòa bình’ là cụm từ lâu nay Đảng dùng để che đậy hai chữ ‘dân chủ’.

Thành lập đội ngũ này Nhà nước có cái lợi là để bảo vệ danh dự cho Nhà nước nhưng nó có hại cho dân vì từ đó, tất cả các thông tin đều là một chiều cả. Khó mà bảo đảm tính logic, khách quan của thông tin. Những thông tin khi qua lực lượng này đến với dân đều không được bảo đảm những bản chất cơ bản của thông tin. Đó là cái lợi cho Đảng và cái hại cho dân.”

Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, lực lượng này chẳng có gì mới, cái mới là cơ quan quyền lực mạnh nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Ban Tổ chức Trung ương, ra văn bản chính thức hóa đội ngũ này. Ông nói tiếp:

“Từ hồi nào đến giờ nó vẫn có những lực lượng như thế và hoạt động như thế rải rác ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, một số cơ quan của Đảng, của Công an ở các địa phương, các tỉnh….

Nhưng đây là lần đầu tiên mà Ban Tổ chức Trung ương Đảng, là một cơ quan quyền lực mạnh nhất trong Ban Chấp hành Trung ương đảng có một văn bản chính thức để tổ chức ra một lực lượng chuyên nghiệp như thế. Chủ trương của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hình thành đội ngũ này ở cấp cao hơn đám dư luận viên. Họ sẽ đào tạo ra lực lượng chuyên trách hai việc. Thứ nhất là chuẩn bị nguồn nhân sự kế cận cho Đảng. Thứ hai là lãnh đạo, chỉ đạo những việc mà lâu nay AK47 hay dư luận viên vẫn làm.”  

Sao phải chống ‘diễn biến hòa bình’?

Dường như đối với những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ mang tên “diễn biến hòa bình”. Đây là cụm từ mà từ bao nhiêu năm qua họ kêu gọi phải chống. “Chống diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội; “Chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” là những cụm từ thường xuyên được lặp đi lặp lại từ trên các phương tiện báo chí truyền thông của Nhà nước cho đến các bài diễn văn của các cấp lãnh đạo cao nhất, và ngay trước thềm các đại hội Đảng.

Khái niệm này được xem là một quá trình chuyển đổi hòa bình từ một thể chế độc tài sang dân chủ, thông qua sự chuyển biến về nhận thức và tư tưởng. Trong chiến lược Diễn biến hòa bình, các vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn được coi trọng.

Nhà báo Nguyễn An Dân cho rằng, cụm từ ‘diễn biến hòa bình’ là cụm từ lâu nay Đảng dùng để che đậy hai chữ ‘dân chủ’. Với việc chính thức hóa đội ngũ chống diễn biến hòa bình, nhà báo này nhận định:

“Sắp tới đây, việc bắt bớ, đàn áp tự do ngôn luận sẽ gia tăng. Các cây viết hoặc phải giảm bớt độ nóng trong phát ngôn của mình, hoặc phải thay đổi cách viết của mình là điều cần thiết để tồn tại cho những người viết lách tự do. Phải thay đổi tính chính trị cho nó mềm mại hơn, suy xét các quy định của pháp luật về thông tin ra công chúng.”

Còn với nhà báo Võ Văn Tạo, diễn biến hòa bình là khái niệm được một số nhà nước XHCN dùng để nói về một chiến lược chính trị - ý thức hệ và XNCN tư bản và chính trị cánh hữu nhằm chống lại chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx-Lenin và chủ nghĩa cộng sản. Đó là một quá trình diễn biến hòa bình, không đổ máu nhưng sẽ dẫn đến sự loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và ý thức hệ của nó ở tại các nước XHCN. Ông kết luận:

“Diễn biến hòa bình là diễn biến thay đổi một cái chế độ cộng sản bằng phương pháp hòa bình. Đấy là hàm ý giải nghĩa đúng nghĩa đen của cụm từ đó. Nghĩa là phía bên kia tác động vào bên này để bên này thay đổi không còn là cộng sản nữa mà chấp nhận hợp tác làm ăn với phe tư bản. Diễn biến hòa bình là không cần thiết phải đánh nhau.”

Bên cạnh việc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mạng của Đảng Cộng sản, báo Quân đội Nhân dân còn có hẳn mục ‘chống diễn biến hòa bình’. Theo tờ báo này, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay của toàn Đảng, toàn dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ghi rõ cần phải “đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”. Trước đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

 

 

 

Trở lại trang chính


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]