Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm không có tự do Internet

 

RFA | 2021-09-21 

Việt Nam tiếp tục bị xếp vào nhóm các quốc gia không có tự do trên mạng Internet trong báo cáo năm 2021 của tổ chức Freedom House vừa được công bố ngày 21/9.

Báo cáo mang tên The Global Drive to Control Big Tech, tạm dịch ‘Nỗ lực Toàn cầu nhằm kiểm soát các đại công ty công nghệ’.

Theo thang đánh giá với số điểm tự do nhất là 100 và ít tự do nhất là 0, Việt Nam năm nay ở mức 22 điểm, trong đó 12 điểm về những trở ngại tiếp cận, 6 điểm về giới hạn nội dung và 4 điểm về những vi phạm quyền của người sử dụng.

Trong phần về chủ quyền dữ liệu là cớ để giám sát, báo cáo nêu ra dự thảo nghị định do Bộ Công an Việt Nam soạn thảo và đưa ra hồi tháng hai năm nay nhằm qui định chi tiết một số điều của Luật An Ninh Mạng của Việt Nam. Nghị định có thêm những yêu cầu đối với các công ty mạng về việc lưu trữ dữ liệu tại máy chủ ở Việt Nam. Những dữ liệu phải lưu trữ bao gồm tên tuổi người dùng, quốc tịch, giấy chứng minh, số thẻ tín dụng, các thông tin sinh trắc, sức khỏe.

Báo cáo của Freedom House cho rằng những lý cớ mơ hồ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội được đưa ra trong dự thảo nghị định nhằm cho phép cơ quan chức năng có thể tiếp cận dữ liệu của người dùng.

Việc các công ty mạng xã hội tuân thủ hoàn toàn những qui định của Việt Nam, giới hoạt động, nhà báo, các nhà bảo vệ nhân quyền sẽ đối mặt nguy cơ trước sự đàn áp nặng nề tiếng nói bất đồng chính trị của chế độ độc đảng.

Chính phủ Hà Nội là một trong ít nhất 55 nhà cầm quyền trên thế giới áp dụng chính sách điều tra, bắt giữ và kết tội những người đưa lên mạng xã hội những bài viết của họ.

 

 

Trở lại trang chính


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]