Việt Nam bị Ủy ban Nhân quyền LHQ xếp vào nhóm chót bảng về tự do ngôn luận

 

RFA | 2022.11.18

Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc (CCPR) vào ngày 11/11 vừa qua công bố phúc trình về công tác theo dõi tiếp sau Nhận xét Kết luận được thông qua vào ngày 25/3/2022.

Phúc trình đề cập việc hoàn tất những rà soát trong báo cáo Kiểm điểm Định kỳ lần thứ ba đối với Việt Nam theo Công ước Liên hiệp quốc về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Trước đó Việt Nam được cung cấp thông tin về công tác thực thi ba khuyến nghị gồm án tử hình, tự do ngôn luận và bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền.  Đây được cho là ba vấn đề ưu tiên.

Phúc trình ngày 11/11 của CCPR đánh giá Việt Nam thuộc nhóm E, thấp nhất trong thang từ A xuống, về việc thực thi khuyến nghị của cơ quan nhân quyền Liên hiệp quốc trong lĩnh vực tự do ngôn luận và án tử hình.

CCPR bày tỏ quan ngại về công tác thông qua những nghị định nhằm hạn chế thêm nữa quyền tự do ngôn luận. CCPR cũng lấy làm tiếc việc Việt Nam không cung cấp thông tin về các bước thực hiện trong lĩnh vực thúc đẩy truyền thông đa chiều, không bị chính phủ can thiệp.

CCPR cũng nêu rõ chính phủ Việt Nam không tôn trọng qui trình xét xử công bằng đối với những trường hợp bị tuyên án tử hình; không cung cấp thông tin về việc giảm án cho tử tù; không công khai dữ liệu về án tử…

Sau khi có phúc trình vừa nêu, hai tổ chức Liên đoàn Nhân quyền (FIDH) và Ủy ban bảo vệ Quyền Làm người Việt Nam tại Paris đã lên tiếng hoan nghênh cho đó là đánh giá đúng mức của CCPR về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.

 

 

Trở lại trang chính


[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật NQ] [Tài liệu] [Báo cáo NQ] [Giải NQVN ] [Diễn đàn] [Liên kết]