Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Vietnam Human Rights Network
12522 Brookhurst St., Suite. 23

Garden Grove, CA 92840, U.S.A.
Tel.: (714) 636-8895 – Fax: (270) 717-9764

Email: vnhrn@vietnamhumanrights.net / www.vnhrnet.org

 

*

*     *

BẢN LÊN TIẾNG  VỀ VIỆC MỘT SỐ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐƯỢC PHÓNG THÍCH TẠI VIỆT NAM

Theo nguồn tin của một số cơ quan truyền thông quốc tế, nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ trả tự do cho hơn 8000 tù nhân, trong đó có một số rất ít các tù nhân lương tâm, tiêu biểu  là: LM Nguyễn Văn Lư, BS Nguyễn Đan Quế, GS Nguyễn Đ́nh Huy, và TT Thích Thiện Minh. 

Đây là một điều đáng mừng, không những cho bản thân những tù nhân lương tâm và thân nhân của họ mà c̣n cho toàn dân Việt Nam, đặc biệt là những người quan tâm và tranh đấu cho nhân quyền. 

Tuy nhiên, trong dịp nầy, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cần lên tiếng để xác minh rơ lập trường: 

- Thứ nhất, kinh nghiệm lịch sử cho thấy CSVN chỉ đáp ứng những đ̣i hỏi chính đáng của nhân dân khi bị áp lực quốc tế để bảo vệ sự sống c̣n của họ. Việc phóng thích một số tù nhân lương tâm lần nầy không thể tách rời ư đồ thoát khỏi danh sách Các Quốc Gia Cần Được Quan Tâm Đặc  Biệt (Country of Particular Concern) mà Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đă đưa ra cũng như nhu cầu gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO).

- Thứ hai, hiện nay tại Việt Nam, ngoài 4 vị nói trên c̣n rất nhiều tù nhân lương tâm đang bị cầm tù hoặc quản chế tại gia từ lâu. Trong số này có nhiều vị lănh đạo tôn giáo như HT Thích Huyền Quang, HT Thích Quảng Độ, MS Nguyễn Hồng Quang, và 3 vị trẻ tuổi đă được MLNQ trao tặng Giải Nhân Quyền Việt Nam, là BS Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ B́nh và cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn. Đặc biệt là trường hợp cô Lê Thị Hồng Liên, một tín hữu Tin Lành đang bị giam cầm tra tấn đến điên lọan.

- Thứ ba, gần đây có người đă dùng ng̣i bút để điều tra những sự nhũng lạm của chính quyền hay phát biểu ư tưởng tự do, dân chủ như nữ phóng viên Nguyễn Thị Lan Anh và ông Phương Nam, đă và đang bị làm khó dễ. Điều này chứng tỏ nhà cầm quyền tiếp tục khống chế những quyền tự do căn bản như tự do tư tướng, tự do báo chí.    

Qua những sự kiện kể trên, chúng tôi không thể tin rằng nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm v́ tôn trọng nhân quyền. Họ miễn cưỡng làm việc đó để mưu cầu quyền lực tạo hiện tượng thuận lợi cho ư đồ của họ chứ không phải là một sự thay đổi bản chất hay cơ cấu nhằm bảo đảm tự do và xây dựng dân chủ. Nếu bản chất không thay đổi th́ nhân quyền của người dân Việt Nam vẫn tiếp tục bị chà đạp, những người đ̣i tự do, nhân quyền cho đồng bào sẽ tiếp tục bị bắt bớ và xét xử với những tội danh vu khống và những bản án bất công.  

V́ những lư do nêu trên, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam:

  1. Đ̣i hỏi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do tức thời và vô điều kiện cho tất cả những tù nhân lương tâm đang bị giam giữ hoặc quản chế tại gia,

2.       Đ̣i hỏi nhà cầm quyền Việt Nam bảo đảm cho người dân những nhân quyền căn bản như đă được ghi trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đă cam kết tôn trọng,

3.       Thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cương quyết tiếp tục cuộc đấu tranh để giành lại các giá trị nhân quyền và dân quyền đă bị CSVN tước đoạt.

  

Làm tại Nam California, ngày 2 tháng 2 năm 2005 

Nguyễn Thanh Trang, Trưởng Ban Phối Hợp

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam 

 

 


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]