MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK

14550 Magnolia St., Suite 203, Westminster, CA 92683

Tel.: 714-657-9488

Email: vnhrnet@vietnamhuma nrights.net

http://www.vietnamh umanrights. net

 

 

Bản Lên Tiếng Của MLNQVN

Về T́nh Trạng Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

 

Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đáng lư phải được trả tự do vào ngày 19-10-2010, sau khi măn hạn 30 tháng tù v́ tội “trốn thuế” bị áp đặt, nhưng anh lại tiếp tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam “tạm giam” với lời cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Tới nay đă qua 6 tháng, gia đ́nh anh Hải vẫn chưa hề được thăm gặp hoặc biết tin tức ǵ về anh.

 

Căn cứ theo t́nh trạng anh Hải bị đối xử rất khắc nghiệt trong thời gian tù đày vừa qua, gia đ́nh anh Hải đang rất lo lắng về t́nh trạng sức khỏe, thậm chí về sự sống c̣n của anh hiện nay.

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam bầy tỏ sự quan ngại sâu xa trước t́nh trạng Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một khôi nguyên Giải Nhân Quyền Việt Nam 2008, hiện đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cầm tù phi pháp.

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đ̣i hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chấm dứt mọi hành vi bạo lực bất chính đối với những người dân yêu nước, dám can đảm lên tiếng đ̣i quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền bày tỏ ḷng yêu nước chống nguy cơ ngoại xâm, trong đó có Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

 

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam kêu gọi sự tiếp tay hỗ trợ của các tổ chức nhân quyền quốc tế, quốc hội và chính phủ của các quốc gia tự do trên thế giới, cùng lên tiếng đỏi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền của người dân, và cụ thể, là phải trả tự do tức khắc, vô điều kiện cho Nhà Báo Tự Do Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

 

Làm tại California, ngày 29 tháng 4 năm 2011

 

 

Cần thêm chi tiết, xin liên lạc: TS Nguyễn Bá Tùng (714) 657-9488

 

 

 

 

Trở lại trang chính


Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

[Trang nhà] [Về MLNQ] [Luật Nhân Quyềnn] [Tài liệu] [Tin nhân quyền] [Diễn đàn] [Tham gia] [Tải xuống] [Liên kết]